Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 22 xuất bản ngày 30-09-2008: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-07-2008 Nghị quyết số 73/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 03 đến trang 06)
23-07-2008 Nghị quyết số 74/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận điều chỉnh một phần diện tích, dân số xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát về thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 07 đến trang 08)
23-07-2008 Nghị quyết số 75/2008/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán điều chỉnh thu – chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện 06 tháng cuối năm 2008. (từ trang 09 đến trang 16)
23-07-2008 Nghị quyết số 76/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2008 từ nguồn ngân sách Nhà nước. (từ trang 17 đến trang 35)
23-07-2008 Nghị quyết số 77/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND ngày 07/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010. (từ trang 36 đến trang 41)
09-07-2008 Nghị quyết số 01/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (trang 42)
09-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2008. (từ trang 43 đến trang 44)
09-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và Danh mục Đầu tư xây dựng năm 2008. (trang 45)
16-07-2008 Nghị quyết số 02/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện 6 tháng cuối năm 2008. (trang 46)
16-07-2008 Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2008. (từ trang 47 đến trang 49)
16-07-2008 Nghị quyết số 04/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2007. (từ trang 50 đến trang 51)
16-07-2008 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2008. (từ trang 52 đến trang 53)
16-07-2008 Nghị quyết số 06/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2008. (từ trang 54 đến trang 55)
23-07-2008 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán kinh phí hoạt động của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện Bến Cát 2008. (trang 56)
38,803,466 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner