Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 29 xuất bản ngày 10-12-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-08-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Dĩ An. (từ trang 03 đến trang 11)
19-08-2008 Quyết định số 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kinh tế huyện Dĩ An. (từ trang 12 đến trang 21)
13-08-2008 Quyết định số 2485/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 22 đến trang 37)
15-08-2008 Quyết định số 2503/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 47)
19-08-2008 Quyết định số 2550/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi Quyết định số 4770/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (trang 48)
27-08-2008 Quyết định số 2649/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành Hiệp hội Dệt may tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ I (2008 – 2013). (trang 49)
27-08-2008 Quyết định số 2650/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hiệp hội Dệt may tỉnh Bình Dương. (trang 50)
39,172,061 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner