Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 34 xuất bản ngày 17-12-2008: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-10-2008 Nghị quyết số 25/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 04)
03-10-2008 Quyết định số 55/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 10)
03-10-2008 Quyết định số 56/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh Bình Dương . (từ trang 11 đến trang 16)
03-10-2008 Quyết định số 57/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng. (từ trang 17 đến trang 18)
16-10-2008 Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 21)
20-10-2008 Quyết định số 59/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 31)
09-10-2008 Chỉ thị số 11/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 32 đến trang 36)
14-10-2008 Nghị quyết số 09/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Thuận An giai đoạn 2008 – 2010. (từ trang 37 đến trang 39)
14-10-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thuận An giai đoạn 2008 - 2020. (trang 40)
13-10-2008 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (từ trang 41 đến trang 43)
13-10-2008 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội đồng nhân dân và Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 44 đến trang 45)
20-10-2008 Quyết định số 3043/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi tên dự án đầu tư Khu Du lịch Văn hóa Lịch sử Đại Nam. (trang 46)
40,064,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner