Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 39 + 40 xuất bản ngày 22-12-2008: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2008 Nghị quyết số 26/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2009. (từ trang 03 đến trang 04)
17-12-2008 Nghị quyết số 27/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án ban hành quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 40)
17-12-2008 Nghị quyết số 29/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010. (trang 41)
17-12-2008 Nghị quyết số 30/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tăng định mức phân bổ chi thường xuyên đối với các cơ quan hành chính Nhà nước, Đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010. (từ trang 42 đến trang 43)
17-12-2008 Nghị quyết số 31/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. (từ trang 44 đến trang 49)
17-12-2008 Nghị quyết số 33/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. (trang 50)
17-12-2008 Nghị quyết số 34/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2007. (trang 51)
17-12-2008 Nghị quyết số 37/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Bến Cát, Tân Uyên để mở rộng thị xã Thủ Dầu Một, thành lập phường Hòa Phú, Phú Tân thuộc thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 52 đến trang 53)
17-12-2008 Nghị quyết số 38/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án chuyển xã Thái Hòa thành thị trấn Thái Hòa thuộc huyện Tân Uyên. (trang 54)
17-12-2008 Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. (trang 55)
17-12-2008 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 56 đến trang 61)
17-12-2008 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hóạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 62 đến trang 64)
17-12-2008 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 65 đến trang 70)
17-12-2008 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 71 đến trang 73)
17-12-2008 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 74)
17-12-2008 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 75)
17-12-2008 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 76)
18-12-2008 Nghị quyết số 43/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 77)
18-12-2008 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 78)
39,419,371 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner