Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 41 + 42 xuất bản ngày 25-12-2008: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
03-11-2008 Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tintrên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 07)
07-11-2008 Quyết định số 66/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hạn mức giao đất nông nghiệp, hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 14)
05-12-2008 Quyết định số 67/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “Quy chế quản lý xây dựng quy hoạch chi tiết Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ, giai đoạn 1" xã Chánh Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 30)
16-12-2008 Quyết định số 69/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bình Dương. (từ trang 31 đến trang 46)
03-11-2008 Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch cải cách, phát triển và hiện đại hóa ngành Hải quan Bình Dương giai đoạn 2008 - 2010 định hướng đến năm 2020. (từ trang 47 đến trang 49)
02-12-2008 Chỉ thị số 13/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. (từ trang 50 đến trang 51)
05-12-2008 Quyết định số 3857/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị mới Tương Bình Hiệp, xã Tương Bình Hiệp, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 52 đến trang 61)
26-11-2008 Chỉ thị số 19/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản và thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 62 đến trang 66)
16-12-2008 Chỉ thị số 21/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2009. (từ trang 67 đến trang 69)
17-11-2008 Quyết định số 3634/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ các nhà xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương. (trang 70)
38,827,390 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner