Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Công báo số 46 + 47 xuất bản ngày 31-12-2008: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2008 Quyết định số 70/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hanh quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010. (từ trang 03 đến trang 04)
19-12-2008 Quyết định số 71/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 10)
19-12-2008 Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định giá các loại đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 43)
19-12-2008 Quyết định số 75/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng định mức phân bổ chi thường xuyên cho các cơ quan quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2009 - 2010. (từ trang 44 đến trang 45)
22-12-2008 Quyết định số 76/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 46)
30-12-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoàt động của Đội Thanh Tra xây dựng huyện phú giáo. (từ trang 47 đến trang 51)
31-12-2008 Quyết định số 4301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 52 đến trang 53)
38,803,456 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner