Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 77 xuất bản ngày 05-11-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-10-2009 Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thủ Dầu Một. (từ trang 03 đến trang 24)
06-10-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Dĩ An. (từ trang 25 đến trang 36)
30-10-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ huyện Dĩ An. (từ trang 37 đến trang 51)
09-10-2009 Quyết định số 4451/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Trường Cao đẳng Nghề Việt Nam - Singapore. (từ trang 52 đến trang 53)
26-10-2009 Quyết định số 4645/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh diện tích thể hiện trên một số lô đất trong bản đồ điều chỉnh và mở rông quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II. (từ trang 54 đến trang 56)
29-10-2009 Chỉ thị số 24/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ. (từ trang 57 đến trang 58)
39,443,506 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner