Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 89 + 90 xuất bản ngày 29-12-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2009 Nghị quyết số 29/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. (từ trang 03 đến trang 09)
16-12-2009 Nghị quyết số 30/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2010. (từ trang 10 đến trang 11)
16-12-2009 Nghị quyết số 31/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2010. (trang 12)
16-12-2009 Nghị quyết số 32/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2008. (từ trang 13 đến trang 14)
16-12-2009 Nghị quyết số 36/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phương án giá các loại đất năm 2010 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 16)
16-12-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. (từ trang 17 đến trang 34)
16-12-2009 Nghị quyết số 38/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. (từ trang 35 đến trang 38)
16-12-2009 Nghị quyết số 39/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 40)
16-12-2009 Nghị quyết số 40/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ trợ cấp khó khăn đối với cán bộ, công chức, viên chức, những người hoạt động không chuyên trách đang công tác tại 13 xã còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 41 đến trang 42)
16-12-2009 Nghị quyết số 41/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ đối với công chức cấp xã có trình độ sơ cấp chuyên môn; thực hiện chế độ phụ cấp, hỗ trợ những người hoạt động không chuyên trách cấp xã và cán bộ ấp, khu phố; quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 43 đến trang 47)
16-12-2009 Nghị quyết số 42/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. (từ trang 48 đến trang 53)
16-12-2009 Nghị quyết số 43/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 54 đến trang 57)
16-12-2009 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 58 đến trang 60)
16-12-2009 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 61 đến trang 63)
16-12-2009 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2010. (từ trang 64 đến trang 75)
38,803,348 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner