Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 92 xuất bản ngày 31-12-2009: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2010. (từ trang 04 đến trang 08)
18-12-2009 Nghị quyết số 06 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 09 đến trang 10)
18-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. (từ trang 11 đến trang 12)
22-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về việc chia tách 2 xã Tân Đông Hiệp, Tân Bình thành 4 phường. (trang 13)
22-12-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn - Chỉnh trang đô thị năm 2010. (từ trang 14 đến trang 15)
22-12-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu-chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2010. (từ trang 16 đến trang 18)
22-12-2009 Nghị quyết số 21/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2009 và phương hướng nhiệm vụ năm 2010. (từ trang 19 đến trang 22)
30-12-2009 Nghị quyết số 04 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội năm 2010. (từ trang 23 đến trang 28)
30-12-2009 Nghị quyết số 05 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về chương trình hoạt động năm 2010 của HĐND huyện. (trang 29)
30-12-2009 Nghị quyết số 06 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010. (trang 30)
30-12-2009 Nghị quyết số 07 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2010. (từ trang 31 đến trang 32)
30-12-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2010. (từ trang 33 đến trang 34)
30-12-2009 Nghị quyết số 09 /2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo kinh phí hoạt động của HĐND và Đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2010. (trang 35)
22-12-2009 Nghị quyết số 154/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2010. (từ trang 36 đến trang 39)
22-12-2009 Nghị quyết số 155/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 40 đến trang 41)
22-12-2009 Nghị quyết số 156/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2010. (từ trang 42 đến trang 43)
22-12-2009 Nghị quyết số 157/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (trang 44)
22-12-2009 Nghị quyết số 158/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2010. (từ trang 45 đến trang 46)
22-12-2009 Nghị quyết số 163/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2010. (từ trang 47 đến trang 48)
18-12-2009 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 49 đến trang 51)
18-12-2009 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 52 đến trang 54)
18-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (trang 55)
40,064,568 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner