Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 08 xuất bản ngày 22-04-2009: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-03-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy chế quản lý xây dựng Khu dân cư Vĩnh Phú II, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương". (từ trang 03 đến trang 20)
11-03-2009 Chỉ thị số 06/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. (từ trang 21 đến trang 22)
05-03-2009 Quyết định số 805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 24)
26-03-2009 Quyết định số 1153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Dương". (từ trang 25 đến trang 40)
31-03-2009 Quyết định số 1212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách các cơ quan, đơn vị, cá nhân được cấp Công báo tỉnh. (từ trang 41 đến trang 42)
16-03-2009 Quyết định số 01/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh về việc đính chính trang 1 (Trang mục lục) Công báo số 34 xuất bản ngày 17/12/2008. (trang 43)
39,309,975 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner