Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 09 xuất bản ngày 29-04-2009: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-04-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020. (từ trang 03 đến trang 07)
07-04-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 10)
07-04-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ ưu đãi cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin, viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 13)
07-04-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 15)
07-04-2009 Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. (từ trang 16 đến trang 18)
07-04-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 20)
07-04-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 22)
07-04-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh phí hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cấp xã; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và chính sách, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 25)
07-04-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ấp, khu phố" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 27)
07-04-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức phụ cấp và kinh phí hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 28 đến trang 29)
07-04-2009 Nghị quyết số 15/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 31)
07-04-2009 Nghị quyết số 16/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). (trang 32)
07-04-2009 Nghị quyết số 17/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 33 đến trang 34)
07-04-2009 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đến năm 2020. (từ trang 35 đến trang 37)
07-04-2009 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 39)
38,803,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner