Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 12 + 13 xuất bản ngày 18-05-2009: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-04-2009 Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp biển số nhà trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 05)
20-04-2009 Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe). (trang 06)
24-04-2009 Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác thẩm tra, xác minh, tham mưu giải quyết đơn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 07 đến trang 08)
24-04-2009 Nghị quyết số 37/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua nội dung nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 09 đến trang 13)
15-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Điều lệ Trường Trung cấp nghề Dĩ An. (từ trang 14 đến trang 33)
24-04-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Tân Uyên. (từ trang 34 đến trang 41)
24-04-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Uyên. (từ trang 42 đến trang 48)
24-04-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Uyên. (từ trang 49 đến trang 57)
24-04-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế huyện Tân Uyên. (từ trang 58 đến trang 64)
40,074,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner