Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Công báo số 30 + 31 xuất bản ngày 07-08-2009: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2009 Nghị quyết số 18/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2009. (từ trang 03 đến trang 04)
24-07-2009 Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. (từ trang 05 đến trang 45)
24-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương đến năm 2020. (từ trang 46 đến trang 53)
24-07-2009 Nghị quyết số 22/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiệnvà sau cai nghiện ma túy. (từ trang 54 đến trang 57)
24-07-2009 Nghị quyết số 23/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ đối với diễn viên, huấn luyện viên, vận động viên ngành văn hóa, thể thao và du lịch. (từ trang 58 đến trang 64)
24-07-2009 Nghị quyết số 24/2009/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng. (từ trang 65 đến trang 67)
24-07-2009 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2010. (từ trang 68 đến trang 69)
24-07-2009 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND7 của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2009. (từ trang 70 đến trang 71)
39,407,778 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner