Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 28-01-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 10)
18-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 25)
27-01-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chí phân hạng các doanh nghiệp và xây dựng Sách xanh tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 31)
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. (từ trang 32 đến trang 33)
12-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 42)
20-01-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An v/v Ban hành quy định về quản lý công viên và cây xanh đô thị trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 43 đến trang 60)
05-01-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 61 đến trang 63)
11-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo. (từ trang 64 đến trang 70)
17-01-2011 Quyết định số 182/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam cho những người không quốc tịch đã cư trú ổn định tại Việt Nam theo quy định tại Điều 22 Luật Quốc tịch Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 71 đến trang 78)
40,073,988 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner