Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 05-04-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về khen thưởng, tôn vinh, công nhận danh hiệu “Chủ trang trại tiêu biểu tỉnh Bình Dương”. (từ trang 03 đến trang 08)
14-03-2011 Chỉ thị số 02/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 14)
17-03-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường biện pháp xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp. (từ trang 15 đến trang 19)
09-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy định công tác tiếp công dân, nhận xử lý đơn và giải quyết đơn trên địa bàn huyện Phú Giáo. (từ trang 20 đến trang 28)
15-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phú Giáo. (từ trang 29 đến trang 36)
16-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện. (từ trang 37 đến trang 48)
21-03-2011 Quyết định số 854/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015, tầm nhìn đến năm 2020. (từ trang 49 đến trang 60)
21-03-2011 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 61 đến trang 63)
40,073,926 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner