Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 20 xuất bản ngày 08-07-2011: 22 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-06-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục sự nghiệp có tính đầu tư năm 2011. (từ trang 05 đến trang 06)
21-06-2011 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 07 đến trang 08)
21-06-2011 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 09 đến trang 10)
24-06-2011 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 11 đến trang 12)
24-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 13)
24-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 14 đến trang 15)
24-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 16 đến trang 17)
24-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 18 đến trang 19)
24-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 20 đến trang 21)
24-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 22)
24-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện Bến Cát nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 23 đến trang 25)
21-06-2011 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận tư cách 40 đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 26 đến trang 28)
21-06-2011 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 29)
21-06-2011 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 30)
21-06-2011 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 31)
21-06-2011 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 32)
21-06-2011 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 33)
21-06-2011 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 34 đến trang 35)
21-06-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 36 đến trang 37)
21-06-2011 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 38 đến trang 39)
21-06-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Ban Thư ký kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 40)
21-06-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân thị xã Khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 41 đến trang 43)
38,803,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner