Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 31 xuất bản ngày 16-08-2011: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-08-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 03 đến trang 05)
02-08-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh giai đoạn 2011 - 2016. (từ trang 06 đến trang 11)
02-08-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 12 đến trang 13)
02-08-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2011. (từ trang 14 đến trang 16)
02-08-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. (từ trang 17 đến trang 18)
03-08-2011 Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 19 đến trang 20)
03-08-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2011. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 21 đến trang 26)
03-08-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ - HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc điều chỉnh Dự toán thu - chi ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2011. (từ trang 27 đến trang 28)
03-08-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2011. (trang 29)
02-08-2011 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 30 đến trang 39)
02-08-2011 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về điều chỉnh, bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2011. (từ trang 40 đến trang 42)
03-08-2011 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã 6 tháng cuối năm 2011. (từ trang 43 đến trang 44)
03-08-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An điều chỉnh Dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2011. (từ trang 45 đến trang 46)
38,803,438 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner