Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 33 xuất bản ngày 19-08-2011: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-08-2011 Nghị quyết số 38/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí sử dụng đường bộ của dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0+000 đến Km49+670,4). (từ trang 03 đến trang 05)
08-08-2011 Nghị quyết số 39/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 06 đến trang 08)
08-08-2011 Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn Đề án tổ chức và chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân thường trực cấp huyện, cấp xã của tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 17)
08-08-2011 Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. (từ trang 18 đến trang 23)
08-08-2011 Nghị quyết số 43/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn định mức biên chế các chức danh viên chức ngành giáo dục và đào tạo ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011- 2012. (từ trang 24 đến trang 27)
08-08-2011 Nghị quyết số 44/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp đồng và học sinh ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề. (từ trang 28 đến trang 31)
08-08-2011 Nghị quyết số 45/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ sinh viên y, dược đào tạo theo địa chỉ sử dụng. (từ trang 32 đến trang 33)
08-08-2011 Nghị quyết số 46/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cộng tác viên phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 35)
08-08-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân số - kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 37)
08-08-2011 Nghị quyết số 36/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Thủ Dầu Một thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 39)
08-08-2011 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (từ trang 40 đến trang 41)
08-08-2011 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Bình Dương năm 2012. (từ trang 42 đến trang 43)
38,803,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner