Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 54 + 55 xuất bản ngày 06-12-2011: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-11-2011 Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Kinh tế thị xã Thuận An. (từ trang 03 đến trang 09)
30-11-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Y tế thị xã Thuận An. (từ trang 10 đến trang 17)
30-11-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Thuận An. (từ trang 18 đến trang 22)
30-11-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. (từ trang 23 đến trang 32)
30-11-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Thuận An. (từ trang 33 đến trang 39)
30-11-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Thuận An. (từ trang 40 đến trang 49)
09-11-2011 Kế hoạch số 3348/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương giai đoạn 2011 – 2015. (từ trang 50 đến trang 63)
40,074,515 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner