Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 62 xuất bản ngày 23-12-2011: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh huyện năm 2012. (từ trang 03 đến trang 08)
20-12-2011 Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 09 đến trang 10)
20-12-2011 Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. (từ trang 11 đến trang 12)
20-12-2011 Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Long Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. (từ trang 13 đến trang 18)
20-12-2011 Nghị quyết số 28/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Minh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn năm 2030. (từ trang 19 đến trang 25)
21-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 26 đến trang 27)
21-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, văn hóa -xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. (từ trang 28 đến trang 33)
21-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Dĩ An năm 2012. (từ trang 34 đến trang 36)
21-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Giao thông nông thôn-Chỉnh trang đô thị năm 2012. (từ trang 37 đến trang 38)
16-12-2011 Nghị quyết số 47/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2012. (từ trang 39 đến trang 44)
16-12-2011 Nghị quyết số 48/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ dự toán thu - chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 45 đến trang 46)
16-12-2011 Nghị quyết số 49/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 47 đến trang 48)
20-12-2011 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. (từ trang 49 đến trang 51)
20-12-2011 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2012. (từ trang 52 đến trang 53)
16-12-2011 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình hoạt động HĐND thị xã năm 2012. (từ trang 54 đến trang 55)
16-12-2011 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về chương trình giám sát của HĐND thị xã năm 2012. (trang 56)
16-12-2011 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính thị xã Thuận An năm 2011. (trang 57)
16-12-2011 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã, phường năm 2011. (trang 58)
39,419,418 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner