Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 64 xuất bản ngày 23-12-2011: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2011 Nghị quyết số 128/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng năm 2011. (từ trang 03 đến trang 04)
20-12-2011 Nghị quyết số 131/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. (từ trang 05 đến trang 08)
20-12-2011 Nghị quyết số 133/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. (từ trang 09 đến trang 10)
20-12-2011 Nghị quyết số 134/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư – xây dựng năm 2012. (trang 11)
20-12-2011 Nghị quyết số 135/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khoá X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 12 đến trang 46)
20-12-2011 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một năm 2012. (từ trang 47 đến trang 49)
20-12-2011 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc miễn nhiệm Thành viên Ủy Ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
20-12-2011 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận kết quả bầu cử Uỷ viên Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
40,073,951 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner