Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Công báo số 65 + 66 xuất bản ngày 27-12-2011: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 03 đến trang 04)
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2012. (từ trang 05 đến trang 07)
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2012. (từ trang 08 đến trang 09)
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2012. (từ trang 10 đến trang 11)
23-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 12 đến trang 54)
23-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn. (từ trang 55 đến trang 56)
23-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Uyên. (trang 57)
23-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. (từ trang 58 đến trang 61)
23-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2012. (từ trang 62 đến trang 66)
40,073,848 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner