Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2012

Công báo số 08 + 09 xuất bản ngày 29-04-2012: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
04-04-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
06-04-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (từ trang 05 đến trang 07)
06-04-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 18)
11-04-2012 Quyết định số 14/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành “ Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Bình Dương ”. (từ trang 19 đến trang 32)
20-04-2012 Chỉ thị số 10/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh triệt phá tệ nạn rải đinh và tăng cường quản lý dịch vụ sửa chữa, vá xe ô tô, mô tô, xe đạp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 33 đến trang 34)
05-04-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận - giải quyết hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An. (từ trang 35 đến trang 43)
05-04-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết hồ sơ hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An. (từ trang 44 đến trang 59)
20-04-2012 Quyết định số 1064/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đơn vị hành chính các xã, phường, thị trấn tỉnh Bình Dương. (từ trang 60 đến trang 65)
25-04-2012 Quyết định số 1099/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết. (từ trang 66 đến trang 67)
38,827,335 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner