Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 03 + 04 xuất bản ngày 08-01-2013: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2012 Quyết định số 55/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013. (từ trang 03 đến trang 04)
18-12-2012 Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 05 đến trang 06)
18-12-2012 Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng quyết toán ngân sách năm 2011. (từ trang 07 đến trang 08)
18-12-2012 Quyết định số 60/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung tại đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh. (từ trang 09 đến trang 10)
18-12-2012 Quyết định số 61/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 17)
18-12-2012 Quyết định số 62/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá thực hiện công tác cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính ba (03) cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 26)
20-12-2012 Quyết định số 64/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. (từ trang 27 đến trang 28)
25-12-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2013. (từ trang 29 đến trang 30)
28-12-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. (từ trang 31 đến trang 32)
25-12-2012 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2013. (từ trang 33 đến trang 35)
28-12-2012 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều hòa chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. (từ trang 36 đến trang 37)
39,179,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner