Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 20 xuất bản ngày 29-07-2013: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2013. (từ trang 03 đến trang 06)
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2012. (từ trang 07 đến trang 08)
23-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. (từ trang 09 đến trang 10)
05-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo, giải quyết tố cáo trên địa bàn thị xã. (từ trang 11 đến trang 21)
23-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Thành phố Thủ Dầu Một. (từ trang 22 đến trang 23)
23-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013, sử dụng kết dư ngân sách năm 2012. (từ trang 24 đến trang 25)
16-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu tiếng Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 26)
16-07-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. (trang 27)
39,939,503 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner