Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Công báo số 40 xuất bản ngày 03-12-2013: 6 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-11-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 07)
28-11-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2014. (từ trang 08 đến trang 10)
25-11-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Thành Tâm. (trang 11)
25-11-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Thanh Liêm. (trang 12)
25-11-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 13)
25-11-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (trang 14)
40,039,510 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner