Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 06-05-2014: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 03 đến trang 24)
23-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bàu Bàng. (từ trang 25 đến trang 47)
16-04-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh công bố ngày bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng và huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (trang 48)
25-04-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 49)
25-04-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 50)
25-04-2014 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 51)
25-04-2014 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 52)
25-04-2014 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 53)
25-04-2014 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử Thành viên Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 54)
25-04-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (trang 55)
25-04-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 56 đến trang 57)
25-04-2014 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 58 đến trang 59)
25-04-2014 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. (từ trang 60 đến trang 62)
39,444,401 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner