Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 37 + 38 xuất bản ngày 02-07-2014: 11 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-06-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy chế phối hợp, nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 09)
24-06-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bến Cát năm 2013. (từ trang 10 đến trang 11)
24-06-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. (từ trang 12 đến trang 13)
24-06-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 14 đến trang 15)
24-06-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2014. (từ trang 16 đến trang 18)
24-06-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 19 đến trang 34)
20-06-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014. (từ trang 35 đến trang 37)
20-06-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2014. (từ trang 38 đến trang 39)
20-06-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. (từ trang 40 đến trang 41)
20-06-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng Khóa I, nhiệm kỳ 2011 – 2016. (từ trang 42 đến trang 59)
24-06-2014 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát 6 tháng cuối năm 2014. (từ trang 60 đến trang 63)
39,421,314 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner