Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 13 + 14 xuất bản ngày 28-02-2014: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 46/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
24-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. (từ trang 05 đến trang 42)
25-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 43 đến trang 58)
25-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 59 đến trang 61)
25-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014. (từ trang 62 đến trang 66)
22-01-2014 Quyết định số 210/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên. (từ trang 67 đến trang 68)
22-01-2014 Quyết định số 211/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên. (từ trang 69 đến trang 70)
22-01-2014 Quyết định số 212/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. (từ trang 71 đến trang 72)
22-01-2014 Quyết định số 213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. (từ trang 73 đến trang 74)
39,421,561 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner