Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2014

Công báo số 48 + 49 xuất bản ngày 09-10-2014: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-09-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. (từ trang 03 đến trang 07)
16-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 17)
23-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 36)
04-09-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng. (từ trang 37 đến trang 53)
16-09-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát. (từ trang 54 đến trang 61)
15-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2011-2016. (từ trang 62 đến trang 82)
16-09-2014 Quyết định số 2276/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của 02 khu đất thuộc Ban tổ chức Tỉnh Ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (cũ) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. (từ trang 83 đến trang 84)
30-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. (từ trang 85 đến trang 87)
39,421,327 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner