Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 01 + 02 xuất bản ngày 06-01-2015: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-12-2014 Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. (từ trang 04 đến trang 09)
10-12-2014 Nghị quyết số 28/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2013. (từ trang 10 đến trang 11)
10-12-2014 Nghị quyết số 29/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2015. (từ trang 12 đến trang 13)
10-12-2014 Nghị quyết số 30/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015. (trang 14)
10-12-2014 Nghị quyết số 35/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ công tác giám định pháp y, tâm thần, kỹ thuật hình sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 15 đến trang 16)
10-12-2014 Nghị quyết số 36/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với viên chức ngành giáo dục - đào tạo và dạy nghề tỉnh Bình Dương. (từ trang 17 đến trang 18)
10-12-2014 Nghị quyết số 37/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 20)
10-12-2014 Nghị quyết số 38/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 23)
10-12-2014 Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 24 đến trang 26)
10-12-2014 Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 27 đến trang 30)
10-12-2014 Nghị quyết số 41/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 31 đến trang 33)
10-12-2014 Nghị quyết số 42/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; lệ phí chứng nhận đăng ký biến động về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 37)
10-12-2014 Nghị quyết số 43/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 41)
10-12-2014 Nghị quyết số 44/2014/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 46)
10-12-2014 Nghị quyết số 26/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 47 đến trang 50)
10-12-2014 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015. (từ trang 51 đến trang 54)
10-12-2014 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 55 đến trang 60)
10-12-2014 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế công chức tỉnh Bình Dương năm 2015. (từ trang 61 đến trang 62)
10-12-2014 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành từ năm 1997 đến năm 2013. (từ trang 63 đến trang 66)
40,074,518 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner