Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 40 + 41 xuất bản ngày 05-05-2015: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-04-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
20-04-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 06)
03-04-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 07 đến trang 21)
06-04-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 36)
27-04-2015 Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở và mức chi hỗ trợ cho Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 37 đến trang 38)
27-04-2015 Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 46)
22-04-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn huyện Bàu Bàng. (từ trang 47 đến trang 51)
20-04-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. (từ trang 52 đến trang 54)
20-04-2015 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh. (từ trang 55 đến trang 64)
13-04-2015 Quyết định số 870/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đổi mới tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP. (từ trang 65 đến trang 67)
40,074,465 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner