Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 50 + 51 xuất bản ngày 03-06-2015: 12 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-05-2015 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm quản lý công trình lưới điện và xử lý các hành vi vi phạm về an toàn điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 13)
21-05-2015 Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ quản lý vận hành nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 17)
21-05-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được cấp phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 19)
25-05-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. (từ trang 20 đến trang 21)
25-05-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 34)
27-05-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát về việc ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thị xã Bến Cát. (từ trang 35 đến trang 39)
08-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thị xã Thuận An. (từ trang 40 đến trang 44)
27-05-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Tân Uyên. (từ trang 45 đến trang 52)
27-05-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Tân Uyên. (từ trang 53 đến trang 60)
27-05-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thị xã Tân Uyên. (từ trang 61 đến trang 66)
29-05-2015 Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng HĐND-UBND thị xã Tân Uyên. (từ trang 67 đến trang 72)
21-05-2015 Chương trình số 12/CTR-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh cHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ NĂM 2015. (từ trang 73 đến trang 79)
40,074,607 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner