Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 66 + 67 xuất bản ngày 06-10-2015: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-09-2015 Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2015. (trang 03)
29-09-2015 Nghị quyết số 23/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 06)
29-09-2015 Nghị quyết số 24/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 07 đến trang 08)
30-09-2015 Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định Đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Nghệ nhân tỉnh Bình Dương”, “Thợ giỏi tỉnh Bình Dương, “Người có công đưa nghề mới về địa phương” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 36)
30-09-2015 Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2015. (trang 37)
29-09-2015 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công. (từ trang 38 đến trang 41)
29-09-2015 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An, Tân Uyên tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
29-09-2015 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư trang thiết bị dạy học cho các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 44 đến trang 46)
29-09-2015 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về bổ sung danh mục dự án thuộc diện thu hồi đất thực hiện trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 47 đến trang 48)
39,171,234 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner