Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Công báo số 78 + 79 xuất bản ngày 15-12-2015: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2015 Nghị quyết số 37/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014. (từ trang 03 đến trang 04)
11-12-2015 Nghị quyết số 38/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 05 đến trang 14)
11-12-2015 Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. (từ trang 15 đến trang 16)
11-12-2015 Nghị quyết số 40/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công năm 2016. (trang 17)
11-12-2015 Nghị quyết số 43/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 18 đến trang 20)
11-12-2015 Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 21 đến trang 30)
11-12-2015 Nghị quyết số 47/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020 và chính sách bảo lưu đối với các hộ mới thoát nghèo. (từ trang 31 đến trang 33)
11-12-2015 Nghị quyết số 49/2015/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định bổ sung chế độ hỗ trợ đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 35)
11-12-2015 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 36 đến trang 39)
11-12-2015 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016. (từ trang 40 đến trang 43)
11-12-2015 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu thức phân công quản lý thuế đối với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 44 đến trang 48)
11-12-2015 Nghị quyết số 42/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND8 ngày 21/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tạm dừng thực hiện Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND8 ngày 31/7/2013. (trang 49)
11-12-2015 Nghị quyết số 44/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục dự án, công trình thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 50 đến trang 76)
11-12-2015 Nghị quyết số 46/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và huyện Dầu Tiếng. (từ trang 77 đến trang 84)
11-12-2015 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổng biên chế công chức, biên chế sự nghiệp y tế, văn hóa thông tin - thể dục thể thao và sự nghiệp khác tỉnh Bình Dương năm 2016. (từ trang 85 đến trang 86)
11-12-2015 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND8 của Hội đồng nhân dân tỉnh bãi bỏ Nghị quyết số 36/2010/NQ-HĐND7 ngày 10/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 87)
40,074,548 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner