Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 28 + 29 xuất bản ngày 02-08-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-07-2016 Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 19)
25-07-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020. (từ trang 20 đến trang 25)
25-07-2016 Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. (từ trang 26 đến trang 38)
22-07-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bắc Tân Uyên. (từ trang 39 đến trang 48)
19-07-2016 Quyết định số 1849/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020. (từ trang 49 đến trang 55)
26-07-2016 Quyết định số 1923/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/05/2016 của Chính phủ hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 56 đến trang 62)
07-07-2016 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 63 đến trang 67)
15-07-2016 Kế hoạch số 2466/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016-2020. (từ trang 68 đến trang 71)
39,443,486 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner