Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 33 + 34 xuất bản ngày 24-08-2016: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
01-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 03 đến trang 39)
01-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. (từ trang 40 đến trang 43)
01-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2017. (từ trang 44 đến trang 46)
01-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016-2020). (từ trang 47 đến trang 61)
01-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. (từ trang 62 đến trang 63)
01-08-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. (từ trang 64 đến trang 65)
01-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. (từ trang 66 đến trang 67)
29-07-2016 Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của HĐND thị xã Thuận An khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (từ trang 68 đến trang 75)
39,443,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner