Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Công báo số 35 + 36 xuất bản ngày 06-09-2016: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-08-2016 Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chế độ chi đối với hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 08)
19-08-2016 Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 16)
19-08-2016 Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường bộ của Dự án B.O.T đường ĐT741 (đoạn từ Km0 + 000 đến Km49 + 670,4). (từ trang 17 đến trang 18)
19-08-2016 Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các quy định có liên quan đến phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 19 đến trang 20)
19-08-2016 Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách hỗ trợ đối với đơn vị, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - Đào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương. (từ trang 21 đến trang 25)
16-09-2016 Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sử dụng, quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 26 đến trang 29)
29-07-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2016. Phương hướng, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2016. (từ trang 30 đến trang 34)
12-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2016 – 2021. (từ trang 35 đến trang 56)
07-09-2016 Quyết định số 2322/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 57 đến trang 62)
11-08-2016 Chỉ thị số 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới. (từ trang 63 đến trang 67)
39,408,858 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner