Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2017

Công báo số 36 + 37 xuất bản ngày 31-07-2017: 10 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-07-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 15)
21-07-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối vớinhàtrên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 16 đến trang 22)
17-07-2017 Quyết định số 1891/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 24)
18-07-2017 Quyết định số 1920/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo. (từ trang 25 đến trang 36)
27-07-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2017. (từ trang 37 đến trang 64)
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. (từ trang 65 đến trang 67)
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 68 đến trang 70)
18-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 71 đến trang 73)
19-07-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. (từ trang 74 đến trang 77)
18-07-2017 Quyết định số 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017. (từ trang 78 đến trang 79)
38,827,353 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner