Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 09 + 10 xuất bản ngày 08-08-2019: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-07-2019 Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ nhân viên thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 04)
31-07-2019 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi thực hiện các cuộc Điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 08)
31-07-2019 Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 12)
31-07-2019 Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung chi, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 13 đến trang 15)
24-07-2019 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020. (từ trang 16 đến trang 17)
31-07-2019 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về an sinh xã hội giai đoạn 2016 - 2020trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 18 đến trang 25)
31-07-2019 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/11/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019. (từ trang 26 đến trang 28)
31-07-2019 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 29 đến trang 30)
31-07-2019 Nghị quyết số 27/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập các phường Vĩnh Tân, Phú Chánh, Tân Vĩnh Hiệp, Hội Nghĩa thuộc thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (từ trang 31 đến trang 33)
31-07-2019 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 35)
31-07-2019 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tán thành Đề án thành lập thành phố Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 36 đến trang 37)
16-07-2019 Chỉ thị số 14/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 01/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt. (từ trang 38 đến trang 41)
16-07-2019 Chỉ thị số 15/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030. (từ trang 42 đến trang 47)
18-07-2019 Chỉ thị số 16/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 48 đến trang 53)
25-07-2019 Chỉ thị số 17/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. (từ trang 54 đến trang 60)
40,038,345 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner