Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 10-2006: 79 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-10-2006 Quyết định số 02 /QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh đính chính Nội dung Mục lục Công báo số 06 ngày 27/9/2006. 
26-07-2006 Quyết định số 181/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
26-07-2006 Quyết định số 180/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án xã hội hóa hoạt động văn hóa đến năm 2010 của tỉnh Bình Dương. 
25-07-2006 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử bổ sung thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân thị xã Khóa IX- Nhiệm kỳ 2004-2009. 
25-07-2006 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc xác nhận bầu cử bổ sung thành viên Uỷ ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một Khóa IX - Nhiệm kỳ (2004-2009). 
25-07-2006 Nghị quyết số 01/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về tổng quyết toán thu chi ngân sách thị xã năm 2005. 
20-07-2006 Quyết định số 179/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. 
20-07-2006 Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 
20-07-2006 Quyết định số 177/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. 
20-07-2006 Quyết định số 176/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành điều chỉnh chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. 
20-07-2006 Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã Thạnh Phước, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Bình và thị trấn Uyên Hưng - huyện Tân Uyên. 
19-07-2006 Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Trưởng Công an cấp xã (giai đoạn 2006 – 2010). 
18-07-2006 Quyết định số 173/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn tỉnh Bình Dương. 
18-07-2006 Quyết định số 172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
18-07-2006 Quyết định số 171/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định về thành lập, bổ sung Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Bình Dương. 
18-07-2006 Quyết định số 170/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thành lập các ấp thuộc các xã: Hòa Lợi, Cây Trường II - huyện Bến Cát. 
14-07-2006 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-07-2006 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
14-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006. 
14-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 - 2007 tỉnh Bình Dương. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
39,182,889 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner