Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 11-2006: 47 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
07-11-2006 Quyết định số 32/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. 
31-08-2006 Quyết định số 217/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh lãi suất nợ quá hạn vốn vay tại Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh được ban hành theo Quyết định số 16/2003/QĐ-UB ngày 23/01/2003 của UBND tỉnh. 
30-08-2006 Quyết định số 216/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định thành lập Đội Quản lý - Duy tu - Sửa chữa công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. 
30-08-2006 Quyết định số 215/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020. 
29-08-2006 Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một v/v ban hành Quy chế Đấu thầu trồng và chăm sóc cây xanh đô thị thị xã Thủ Dầu Một. 
28-08-2006 Quyết định số 214/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. 
28-08-2006 Quyết định số 213/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức trợ cấp cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 
28-08-2006 Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương. 
23-08-2006 Quyết định số 211/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành mức thu phí Dự án BOT - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670). 
23-08-2006 Quyết định số 210/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. 
23-08-2006 Quyết định số 209/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định về thủ tục và trình tự triển khai các công trình giao thông sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông. 
23-08-2006 Chỉ thị số 08/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc tăng cường chỉ đạo phối hợp trong công tác chống thất thu và khai thác nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. 
21-08-2006 Chỉ thị số 27/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thi hành một số Điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật. 
21-08-2006 Quyết định số 206/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 02 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục – Đào tạo. 
18-08-2006 Quyết định số 205/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công công trình Cổng chào tỉnh Bình Dương thuộc xã Vĩnh Phú huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
18-08-2006 Quyết định số 204/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung đường phố vào Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương quy định tại Quyết định số 276/2005/QĐ-UBND ngày 21/12/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
17-08-2006 Quyết định số 309/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiệm vụ về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội của UBND xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
16-08-2006 Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
16-08-2006 Quyết định số 203/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Câu lạc bộ phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
16-08-2006 Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế giao ban, báo cáo, kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác Quốc phòng, Dân quân tự vệ, Giáo dục quốc phòng. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,180,848 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner