Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 12-2006: 143 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2006 Nghị quyết số 16/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Phú Giáo 05 năm 2006 – 2010. 
27-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua tên đường theo quy hoạch trên địa bàn thị trấn Phước Vĩnh, huyện Phú Giáo. 
27-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo. 
27-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo kinh phí hoạt động của HĐND Và đại biểu HĐND huyện Phú Giáo năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo phân chia tỷ lệ % các khoản thu thuế trên địa bàn huyện giai đoạn ổn định năm 2007-2010. 
27-12-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về nhiệm vụ năm 2007. 
27-12-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 273/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí qua sông của bến khách cầu Phú Cường. 
25-12-2006 Quyết định số 272/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-12-2006 Quyết định số 271/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh dự toán thu, chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách tỉnh năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 269/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức thu phí đấu giá tài sản. 
25-12-2006 Quyết định số 268/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân chia tỷ lệ điều tiết các khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2007. 
25-12-2006 Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
25-12-2006 Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An v/v phân loại đơn vị hành chính xã, thị trấn của huyện Dĩ An. 
25-12-2006 Nghị quyết số 14/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về Kế hoạch vốn và phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 13/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán phân bổ ngân sách cho xã, thị trấn năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Dĩ An năm 2007. 
25-12-2006 Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An về nhiệm vụ năm 2007. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
39,153,041 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner