Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2006

Tháng 9-2006: 54 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-09-2006 Quyết định số 4334/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt danh sách các cơ quan, đơn vị và cá nhân được cấp Công báo tỉnh. 
25-08-2006 Quyết định số 01/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 07 tháng 04 năm 2006 của UBND tỉnh Bình Dương Về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ. 
29-06-2006 Quyết định số 158/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành “Quy chế quản lý xây dựng Khu nhà ở tái định cư Chánh Nghĩa tại khu 5, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương”. 
29-06-2006 Quyết định số 157/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bản Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
29-06-2006 Quyết định số 156/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Trục đường 33m khu Đông Bắc Bình An – xã Bình Thắng – huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. 
29-06-2006 Quyết định số 155/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình : Khu tái định cư của Khu di tích Cách mạng và Du lịch sinh thái Hố Lang - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. 
29-06-2006 Quyết định số 154/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Nâng cấp mở rộng đường Mả 35 – xã Tân Bình - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. 
27-06-2006 Chỉ thị số 22/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh và tăng cường quản lý nhà nước về nhà đất, công sở và công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
26-06-2006 Quyết định số 153/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Khu quy hoạch Dân cư và Công nghiệp của Công ty TNHH An Trung xã Tân Bình - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. 
22-06-2006 Quyết định số 152/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương. 
21-06-2006 Quyết định số 151/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt “Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Bình Dương đến năm 2010 và tầm nhìn 2020”. 
20-06-2006 Quyết định số 150/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt sửa đổi Điều 6, Chương III của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Laser y học tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo Quyết định số l08/2003/QĐ-UB ngày 26/3/2003 của UBND tỉnh Bình Dương. 
13-06-2006 Chỉ thị số 21/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quy chế làm việc mẫu của Uỷ ban nhân dân. 
13-06-2006 Quyết định số 149/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc Ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của ban Chỉ đạo tỉnh về giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công không theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; trách nhiệm phối hợp giữa Ban Chỉ đạo tỉnh với các cơ quan, tổ chức có liên quan về công tác phòng ngừa và tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
13-06-2006 Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTP- BTNMT của Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư liên tịch số 05/2005/TTLT/BTP-BTNMT ngày 16 tháng 06 năm 2005 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc đăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. 
12-06-2006 Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Dầu Tiếng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
12-06-2006 Quyết định số 148/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vụ việc khiếu nại kéo dài, phức tạp đông người trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
09-06-2006 Quyết định số 147/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước - Môi trường Bình Dương. 
08-06-2006 Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc "Ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng”. 
08-06-2006 Chỉ thị số 20/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức kỷ niệm 59 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 (27/7/1947 – 27/7/2006). 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,180,834 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner