Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 12-2007: 120 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2007 Quyết định số 5805/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều hòa vốn đầu tư – xây dựng năm 2007. 
27-12-2007 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An Xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
27-12-2007 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Hội thẩm nhân dân huyện khóa IX, nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
27-12-2007 Nghị quyết số 11/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Thuận An. 
27-12-2007 Nghị quyết số 10/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị huyện Thuận An đến năm 2020. 
27-12-2007 Nghị quyết số 09/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn An Thạnh. 
27-12-2007 Nghị quyết số 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 trên địa bàn thị trấn Lái Thiêu. 
27-12-2007 Nghị quyết số 07/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 06/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 05/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2008 và phân chia tỷ lệ điều tiết ngân sách xã thị trấn thời kỳ 2008 - 2010. 
27-12-2007 Nghị quyết số 04/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2008. 
27-12-2007 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về Chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 130/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Uyên. 
26-12-2007 Nghị quyết số 129/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 128/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về Danh mục các công trình đường giao thông nông thôn và chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 127/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 126/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 125/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ kinh tế xã hội - quốc phòng an ninh năm 2008. 
26-12-2007 Nghị quyết số 123/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2008. 
Chuyển tới trang:  /6       Số văn bản mỗi trang: 
39,182,594 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner