Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 3-2007: 39 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-03-2007 Quyết định số 01/QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh ngày xuất bản Công báo số 01 ngày 09/02/2007; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 04/01/2007 in tại cuốn Công báo số 02. 
31-01-2007 Quyết định số 15/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Về việc phê duyệt giá nước cho sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. 
30-01-2007 Quyết định số 14/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. 
30-01-2007 Quyết định số 13/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. 
29-01-2007 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, giao cho Ban Quản lí dự án lưới Điện - Công ty Điện lực 2 bồi thường để thực hiện Công trình cải tạo Đường dây 110kV Sóng Thần – Bình Hòa tại xã Bình Hòa, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
29-01-2007 Quyết định số 331/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Nhà máy nước Tân Hiệp, hạng mục: Trung tâm xử lý nước tại xã Tân Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
26-01-2007 Quyết định số 330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2015 và tầm nhìn đến năm 2020. 
26-01-2007 Quyết định số 329/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện xã hội hóa giáo dục tạo nguồn kinh phí chi trả lương và các phụ cấp, trợ cấp cho Bảo vệ, Phục vụ, Cấp dưỡng, Văn thư, Y tế tại các Nhà trẻ, trường Mẫu giáo, trường Mầm non. 
25-01-2007 Quyết định số 317/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập “Đề án phát triển Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020”. 
25-01-2007 Quyết định số 312/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên Hội đồng Giám sát chứng kiến xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương. 
25-01-2007 Quyết định số 309/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán phát sinh Công trình: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh; Hạng mục: Di dời trụ điện cao thế đường dây 110kV. 
25-01-2007 Quyết định số 307/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Đường dây 12,7KV – 3646m và trạm biến áp 1x25KVA – Lâm trường Phú Bình. 
25-01-2007 Quyết định số 306/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Công trình: cầu Phú Cường (điều chỉnh kéo dài nhịp). 
25-01-2007 Quyết định số 305/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán bổ sung Công trình: Cải tạo trụ sở làm việc Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em thị xã Thủ Dầu Một. 
25-01-2007 Quyết định số 297/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu Công trình Nâng cấp, láng nhựa đường ĐH 516 và nhánh rẽ An Long đi qua cầu dây văng An Linh, huyện Phú Giáo. 
25-01-2007 Quyết định số 296/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu công trình Nâng cấp, mở rộng đường vành đai phía Đông 1 (ĐH 503), huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương. 
24-01-2007 Quyết định số 291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. 
24-01-2007 Quyết định số 263/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Minh Khai, thị xã Thủ Dầu Một. Hạng mục: Di dời lưới điện trung hạ thế và Trạm biến áp. 
24-01-2007 Quyết định số 262/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán Công trình: Xây dựng đường giao thông thoát nước Khu trung tâm hành chính huyện Phú Giáo - tỉnh Bình Dương. 
24-01-2007 Quyết định số 261/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tổng dự toán Công trình: Xây dựng đường Cô Bắc, Cô Giang, thị trấn Dĩ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,439,017 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner