Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Tháng 4-2007: 18 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-03-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hành tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
21-03-2007 Quyết định số 28/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình: Khu đô thị sinh thái Chánh Mỹ - Giai đoạn 1 (146,7 ha) thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương. 
16-03-2007 Quyết định số 27/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất công trình: Nâng cấp, mở rộng các tuyến đường 30/4 nối dài Huỳnh Văn Lũy, đường vào chùa Hội Khánh và đường Nguyễn Tri Phương, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 
15-03-2007 Quyết định số 26/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bình Dương. 
15-03-2007 Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
15-03-2007 Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND ngày 13/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
15-03-2007 Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định được ban hành kèm theo Quyết định số 178/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
14-03-2007 Chỉ thị số 09/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lí nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
13-03-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành “Quy chế quản lí, thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Dĩ An”. 
08-03-2007 Chỉ thị số 08/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
26-02-2007 Quyết định số 1072/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
26-02-2007 Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ. 
13-02-2007 Chỉ thị số 06/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII. 
12-02-2007 Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 267/2006/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. 
07-02-2007 Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 30/2005/QĐ-UB ngày 23/02/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 
06-02-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lập lại trật tự kinh doanh chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-02-2007 Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ di dời hoặc chuyển đổi ngành nghề khác của các cơ sở sản xuất gốm sứ ra khỏi khu đông dân cư và đô thị. 
05-02-2007 Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bình Dương. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,438,839 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner