Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 11-2008: 16 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-08-2008 Quyết định số 2486/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Bình Dương đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. 
12-08-2008 Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
11-08-2008 Quyết định số 2443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Vị Hảo, xã Thái Hòa, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. 
08-08-2008 Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước. 
08-08-2008 Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-08-2008 Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Dương. 
07-08-2008 Quyết định số 32/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-08-2008 Quyết định số 31/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-08-2008 Quyết định số 30/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-08-2008 Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
05-08-2008 Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở cai nghiện và sau cai nghiện ma túy. 
05-08-2008 Quyết định số 2388/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 
05-08-2008 Quyết định số 2385/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ điều hành ổn định thị trường tỉnh Bình Dương. 
04-08-2008 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định hướng dẫn hồ sơ giao đất, thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
04-08-2008 Quyết định số 2380/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. 
04-08-2008 Quyết định số 2379/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương giai đoạn 2007 - 2010. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,803,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner