Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 12-2008: 151 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2008 Quyết định số 4301/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bình Dương. 
30-12-2008 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II nhiệm kỳ 2004-2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa II, nhiệm kỳ 2004-2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2009. 
30-12-2008 Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2009. 
30-12-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. 
30-12-2008 Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoàt động của Đội Thanh Tra xây dựng huyện phú giáo. 
25-12-2008 Nghị quyết số 149/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 148/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 147/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 146/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 145/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu – chi ngân sách huyện năm 2009. 
25-12-2008 Nghị quyết số 144/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê duyệt kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,024 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner