Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2008

Tháng 8-2008: 20 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-08-2008 Quyết định số 02/QĐĐC-TTCB của Trung tâm Công báo tỉnh quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 24/6/2008 của Uỷ ban nhân dân huyện Dĩ An. 
31-07-2008 Quyết định số 2346/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 
28-07-2008 Quyết định số 2318/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh tổng diện tích đất và cơ cấu sử dụng đất quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thanh An. 
24-07-2008 Chỉ thị số 08/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý môi trường trên địa bàn tỉnh. 
22-07-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế áp dụng tại Tổ nghiệp vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát. 
21-07-2008 Quyết định số 2254/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Danh sách các cơ quan, đơn vị và cá nhân được cấp Công báo tỉnh. (thay thế Quyết định số 4334/QĐ-UBND ngày 22/9/2006 của UBND tỉnh). 
21-07-2008 Quyết định số 2253/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh địa danh vị trí Khu tổ hợp thương mại Goucoland tại Quyết định số 5406/QĐ-UBND ngày 05/12/2007 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
11-07-2008 Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND – UBND huyện Dĩ An. 
08-07-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Dĩ An. 
07-07-2008 Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình bầu cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng ấp, Trưởng khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 
07-07-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. 
07-07-2008 Chỉ thị số 06/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan. 
01-07-2008 Quyết định số 2042/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Điều lệ Trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore. 
30-06-2008 Quyết định số 24/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền xác nhận đăng ký Văn phòng điều hành cho nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Bình Dương. 
30-06-2008 Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Dĩ An. 
27-06-2008 Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/2007/QĐ-UBND ngày 21/8/2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 
24-06-2008 Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà ở, công trình kiến trúc, cây trái và hoa màu trên đất khi nhà nước thu hồi đất. 
24-06-2008 Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2004 – 2009. 
20-06-2008 Quyết định số 1931/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hợp nhất Ban Quản lý dự án Nông nghiệp – Phát triển nông thôn với Ban Quản lý dự án thủy lợi Phước Hòa thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. 
19-06-2008 Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định (tạm thời) chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bình Dương. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,064,553 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner